# لندن ، ایرنا: ششم مهر 1381 برابر با 28 سپتامبر 2002 رهبر گروه "محافظان قوم یهود" مستقر در لندن اظهار داشت : فلسطین به صهیونیستها و اسراییل تعلق ندارد بلکه باید حکومت اکثریت فلسطینیان در آنجا حاکم شود. خاخام "جرمی استون" عصرشنبه در راهپیمایی بزرک مخالفت با جنک علیه عراق درشهر لندن به خبرنگار ایرنا گفت: یهودیان در فلسطین در اقلیت هستند و ما خواهان آن هستیم تا مانند همه کشورهای اسلامی که یهودیان به صورت مسالمت آمیز به عنوان اقلیت در آنجا زندگی می کنند در فلسطین نیز تحت حاکمیت اکثریت فلسطینیها به عنوان اقلیت زندگی صلح آمیزی داشته باشند. وی گفت : صهیونیسم در فلسطین تنها دارای عمر حداکثر 100 ساله است در حالی که مسلمانان و یهودیان بیش از هزار سال در کنار یکدیگر در فلسطین به صورت مسالمت آمیز زندگی کردند. وی از "آریل شارون" به عنوان یک عنصر جنک افروز نام برد و تصریح کرد: برای دولت فعلی شارون هیچ شانسی وجود ندارد زیرا دستش نه تنها به خون مردم مسلمان فلسطین بلکه به خون یهودیان آن سرزمین نیز آغشته است. خاخام استون تاکید کرد: ما معتقدیم تمام خونهایی که امروز در فلسطین بر روی زمین می ریزد عاملش شارون و افراط گریهای وی است. وی اظهار داشت : مشکل اصلی در منطقه خاورمیانه و جهان مساله فلسطین است و تا زمانی که مساله فلسطین حل نشود صلحی در جهان محقق نخواهد شد. وی از صهیونیسم به عنوان مانع اصلی تحقق صلح در خاورمیانه نام برد و تصریح کرد: ما خواهان پایان صلح آمیز موجودیت اسراییل می باشیم. رهبر گروه "محافظان قوم یهود" با تاکید بر اینکه دیدگاه گروه وی هواداران زیادی در اسراییل دارد ، تصریح کرد : همانند گروه ما گروههای دیگری نیز در اسراییل چنین دیدگاهی نسبت به مساله دارند ولی فشار و خفقان دولت جنک افروز شارون مانع شنیده شدن صدای مخالفت آنها می شود. وی در پایان تاکید کرد : دولت اسراییل نه مشروعیت سیاسی دارد و نه از نظر مذهبی مورد تایید ماست. * 1348 *