شرایط دریافت تاییدیه زیرساخت دسترسی برخط بازار اعلام شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/14 اقتصاد.بورس.برخط تهران - سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط اخذ تاییدیه زیرساخت دسترسی برخط (online( بازار در بورس اوراق بهادار و فرابورس را اعلام کرد.
گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد عطایی رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرایط اخذ تاییدیه زیر ساخت دسترسی بر خط بازار بر اساس نحوه اجرای ماده 7 و محدودیت های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تصویب شده است.
وی افزود: براساس این بخشنامه شرکت های تولیدکننده زیرساخت دسترسی برخط بازار می توانند درخواست دریافت تاییدیه نرم افزار معاملات برخط را به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ارائه کنند تا تاییدیه مربوطه پس از بررسی و احراز قابلیت فنی و عملیاتی نرم افزار، صادر شود.
عطایی اظهار داشت: کارگزاران برای ارائه خدمات دسترسی برخط معاملات باید از نرم افزار شرکت های تولیدکننده زیرساخت دسترسی برخط بازار که تاییدیه لازم را از سازمان اخذ کردند، استفاده کنند.
وی ادامه داد: کارگزاران باید پس از ایجاد واحد مدیریت معاملات برخط علاوه بر معرفی مسئول و پرسنل واحد مذکور به همراه شرح وظایف و مسئولیت های هر یک از آنها، درخواست بهره برداری از زیرساخت دسترسی برخط بازار را به اداره نظارت بر کارگزاران ارسال کنند.
رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس افزود: کارگزاران ارائه کننده خدمات دسترسی برخط ضمن رعایت کامل دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران باید بخشنامه اجرای ماده 7 و محدودیت های موضوع ماده 10 دستورالعمل مذکور ک ــه به پیوست ارسال می شود را همواره به صورت دقیق رعایت کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است تمام مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات معاملات برخط به عهده شرکت کارگزاری خواهد بود.
اقتصام ** 9141 ** 1574 شماره 027 ساعت 12:47 تمام

سرخط اخبار اقتصاد