يك مقام سازمان ملل تخريب درختان زيتون فلسطيني ها را توسط صهيونيست ها محكوم كرد

نيويورك – يك مقام سازمان ملل تخريب باغ هاي مردم فلسطين به ويژه درختان زيتون توسط رژيم صهيونيستي را بشدت محكوم كرد و خواستار تصميم فوري اين نهاد بين المللي براي جلوگيري از ادامه اين نوع اقدامات غير انساني شد.

به گزارش ایرنا رابرت سری هماهنگ كننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه با اشاره به حملات شهرك نشینان صهیونیست به كشاورزان و باغ داران فلسطینی و تخریب درخت های زیتون در هنگام فصل برداشت گفت: این اعمال محكوم بوده و من از دولت اسرائیل انتظار دارم تا مهاجمان را دستگیر و محاكمه كند.

رابرت سری با تاكید بر مسولیت بین المللی رژیم صهیونیستی به پایبندی به قوانین بین المللی گفت: برداشت زیتون برای فلسطینی ها و اقتصاد آن ها بسیار حیاتی بوده و نباید روند آن را مختل كرد.

هر سال در فصل پاییز باغداران فلسطینی محصول زیتون را كه برای اقتصاد آن ها بسیار حیاتی است، برداشت می كنند.

در سال های گذشته شهرك نشینان صهیونیست با تهدید این باغداران و حمله به باغ های زیتون، آسیب شدیدی به درختان زیتون و روند برداشت زیتون وارد كرده اند.

بنا به گزارش دفتر هماهنگ های انسانی سازمان ملل، صهیونیست ها راههای دسترسی باغداران فلسطینی را به باغ های زیتون بسته و در مواردی دست به مسموم كردن و خشكاندن درخت های زیتون زده اند.

بر اساس این گزارش فقط در ماه سپتامبر سال 2011، بیش از دو هزار 500 اصله درخت زیتون و در سراسر این سال هفت و 500 هزار درخت زیتون توسط صهیونیست ها تخریب یا ریشه كن شده است.

هدف شهرك نشین های صهیونیست كه همه آن ها مسلح بوده و توسط ارتش رژیم اشغالگر قدس حمایت می شوند، تضعیف اقتصاد فلسطینی های ساكن كرانه باختری و نهایتا وادار كردن آن ها به مهاجرت از زمین هایشان است.

اروپام 1908

سرخط اخبار جهان