اعضای جدید شورای نخبگان منصوب شدند

تهران- ایرنا-معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان،در احكام جداگانه ای دكتر محمود فتوحی فیروزآباد و دكتر پروین پاسالار را به عضویت شورای نخبگان منصوب كرد.

به گزارش ایرنا در متن حكم سورنا ستاری خطاب به این افراد آمده است: با عنایت به اهمیت شورای نخبگان به عنوان شورای علمی بنیاد و تصریح در ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان در این مورد و با توجه به جایگاه رفیع این شورا در امر خطیر شناسایی، جذب و بكارگیری نخبگان و استعدادهای برتر، به سمت عضو شورای نخبگان منصوب می شوید.

امید است با توكل بر خداوند سبحان و در پرتو ارزش‌های متعالی اسلام و همكاری سایر واحد‌های ذی‌ربط در انجام این امر مهم موفق باشید.

همچنین با حكم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دكتر نصرت‌الله ضرغام دبیر شورای نخبگان شد.

در بخشی از این حكم آمده است: با عنایت به اهمیت شورای نخبگان به عنوان شورای علمی بنیاد و تصریح در ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان در این مورد و با توجه به جایگاه رفیع این شورا در امر خطیر شناسایی، جذب و بكارگیری نخبگان و استعدادهای برتر، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر شورای نخبگان منصوب می نمایم.

علمی 1599