روستاييان خراسان شمالي نيازمند ساخت55 هزار واحد مسكوني هستند

بجنورد- ايرنا- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي با اشاره به كمبود مسكن در روستاهاي اين استان گفت: براي پاسخ به نياز مسكن روستاييان، بايد 55 هزار واحد مسكوني در اين مناطق ساخته شود.

علي محمدي يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: اكنون 112 هزار خانوار روستايي در روستاهاي استان سكونت دارند كه اين تعداد خانوار در 103 هزار واحد مسكوني ساكن هستند.
وي افزود: بر اين اساس 9 هزار واحد مسكوني در روستاهاي استان كمبود وجود دارد و از آنجايي كه حدود 50 درصد از واحدهاي مسكوني روستاهاي استان مقاوم سازي نشده است، بايد براي پاسخ به نياز مسكن در اين مناطق، 55 هزار واحد مسكن ساخته شود.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي با اشاره به اينكه در سال هاي اخير سالانه پنج هزار واحد مسكوني در روستاهاي استان ساخته مي شود اظهار داشت: اكنون 55 درصد از منازل روستاييان اين استان مقاوم سازي شده است.
به گفته وي در افق سال 1405 و در 10 سال آتي، 75 درصد از منازل روستاييان كشور مقاوم سازي مي شود و به نظر مي رسد براي رسيدن به اين رقم در استان بايد تلاش دوچنداني شود.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: در سطح كشور 40 درصد از منازل روستاييان مقاوم سازي شده و بر اين اساس استان در اين شاخص 15 درصد از ميانگين كشوري جلوتر است.
وي گفت: خراسان شمالي با خطر نسبي بالا براي وقوع زلزله روبه رو است و بر اين اساس بايد توجه بيشتري به مقاوم سازي و رعايت ضوابط ايمني در ساخت و سازها مبذول شود.
وي با بيان اينكه اكنون 50 درصد از واحدهاي مسكوني در شهرهاي زير 25 هزارنفر استان مقاوم سازي شده است، تصريح كرد: تعدادي از شهرهاي استان، در سال هاي اخير به شهر ارتقا يافته اند و در آن سال ها با استفاده از تسهيلات مسكن روستايي پنج هزار و 700 واحد مسكوني مقاوم سازي شده است.
محمدي افزود: پنج هزار واحد مسكوني نيز در اين شهرها از مزاياي مسكن مهر بهره مند شده اند و البته بخش زيادي از واحدهاي مسكوني نيز توسط مردم و بهره برداران با رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان ساخته شده اند.
براساس آخرين آمارهاي ثبت احوال، از جمعيت 941 هزار نفري خراسان شمالي حدود 48 درصد آن در روستاها ساكن هستند.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها