خبرنگاران كرمانشاهي جوايز جشنواره ايرنا را درو كردند

استانها- ايرنا- خبرنگاران كرمانشاهي در دومين جشنواره سالانه توليدات خبري كاركنان خبرگزاري جمهوري اسلامي( ايرنا) پنج رتبه برتر را به خود اختصاص دادند.

اين جشنواره با هدف شناسايي استعدادها، ترغيب خبرنگاران به توليد فاخر و تشويق خالقان آثار مطلوب با محوريت ارزيابي توليدات خبري در شش بخش گزارش، تيتر، خبر، مصاحبه، يادداشت و عكس برگزار شد.
طبق اعلام هيات داوران اين جشنواره، سامان رحمتيان، عبدالله الماسي، بهمن زارعي و فرزاد نويدي از كرمانشاه عنوان برتر بخش هاي مختلف را از آن خود كردند.
رتبه نخست بخش گزارش به اثر سامان رحمتيان با عنوان 'شبي با تكاوران در نقطه صفر مرزي' تعلق گرفت.
در بخش تيتر هم رتبه دوم به اثر عبدالله الماسي با عنوان 'براي يك ليوان شير، گاو مي خرند' رسيد و فرزاد نويدي با خبر 'معابر شهر سنندج نام اصيل كرد به خود گرفتند' رتبه نخست را تصاحب كرد.
ديگر خبر نويدي با عنوان 'تلاش هاي خاموش دولت تدبير و اميد براي توسعه روستاهاي كردستان' به مقام دوم بخش مصاحبه دست يافت.
بهمن زارعي، ‌عكاس مركز كرمانشاه هم موفق شد رتبه دوم بخش عكس را با گزارش تصويري 'تكاوران ارتش در نقطه صفر مرزي عراق' را به دست بياورد.
همچنين يحيي معماري، خبرنگار سابق مركز كرمانشاه در بخش يادداشت با نوشته 'خدمت، كليد واژه طلايي اين روزها' بر سكوي دوم ايستاد.
آثار شركت كنندگان در اين جشنواره مربوط به توليدات سال 94 است كه در اين دوره مورد ارزيابي قرار گرفتند.
در اين جشنواره 86 نفر از مجموع خبرنگاران، رابطين خبر و خبرنگاران آزاد استان ها شركت كردند و فرآوردهاي خبري خود را در مهلت تعيين شده براي دبيرخانه جشنواره ارسال كردند.
در دومين جشنواره سالانه توليدات خبري استان ها شركت كننده ها مجاز بودند در هر بخش تخصصي يك اثر و حداكثر در سه بخش اثر ارسال كنند كه در نتيجه پس از بررسي آثار ارائه شده ، نفرات برتر از سوي هيات داوران به عنوان برگزيدگان جشنواره معرفي شدند.
دريافت آثار از بهمن ماه سال گذشته با دادن فراخوان از سوي دبيرخانه جشنواره شروع و تا پايان همان ماه در مجموع 200 اثر واصل شد.
اولين جشنواره سالانه توليدات خبري استان ها در سال 94 برگزار شد و با توجه به مدت برنامه ريزي و اجراي مقدمات آن ، طول دوره آن براي دريافت اثر طولاني تر از يكسال بود و در آن دوره آثار منتشره در سال 93 و سه ماهه اول سال 94 پذيرش شد و مورد ارزيابي قرار گرفت.
7444/8066 خبرنگار: عبدالله الماسي ** انتشار دهنده: علي مولوي

سرخط اخبار استان‌ها