برترین های دومین جشنواره تولیدات خبری ایرنا در استانها معرفی شدند

استانها - ایرنا - دومین جشنواره سالانه تولیدات خبری كاركنان خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) در استانها با معرفی 18 نفر برتر در شش بخش تخصصی به كار خود پایان داد.

این جشنواره با هدف شناسایی استعدادها، ترغیب خبرنگاران به تولید فاخر و تشویق خالقان آثار مطلوب با محوریت ارزیابی تولیدات خبری در شش بخش گزارش، تیتر، خبر، مصاحبه، یادداشت و عكس برگزار شد.
هیات داوران این دوره از جشنواره آثار برتر را در 6 بخش تخصصی به شرح ذیل معرفی كردند:
** گزارش
رتبه نخست به اثر سامان رحمتیان از كرمانشاه با عنوان شبی با تكاوران در نقطه صفر مرزی ، رتبه دوم به اثر نعمت مرادپور از تبریز با عنوان تكلم چی ها ، سرود خوانان بهار و رتبه سوم به اثر محمدعزیزی راد از تبریز با عنوان سفر درمه به 'بهشت گمشده ایران' تعلق گرفت.
داوران در این بخش اثر زهرا باغبان از اصفهان را با عنوان نوید احیای هنرسنتی با طنین صدای دار كارباقی در ورزنه قابل تقدیر دانست.
** تیتر
رتبه نخست به اثر آزاده خرم از ایلام با عنوان رویاهایی كه در فنجان قهوه می خشكد، رتبه دوم به اثر عبدالله الماسی از كرمانشاه با عنوان برای یك لیوان شیر،گاو می خرند و رتبه سوم به اثر محسن داوری از بجنورد باعنوان امید دلواپسان این روزهای سیاست داخلی به تدبیر دولت تعلق گرفت.
داوران در این بخش اثر صابرچهرقانی منتظر از ارومیه را باعنوان آب هرروز كمتر از دیروز قابل تقدیر دانست.
** خبر
در این بخش از سوی هیات داوران دو اثر به طور مشترك برای رتبه نخست انتخاب شد، اثر فرزاد نویدی از سنندج با عنوان 'معابر شهرسنندج نام اصیل كرد به خود گرفتند' و اثر نادره وائلی زاده از اهواز با عنوان 'ادامه خودسوزی در هورالعظیم / آتش سه هزار هكتار از هورالعظیم را فرا گرفت ' آثاری بودند كه به طور مشترك اول شدند.
رتبه دوم به اثر نیكنام خشنودی از شیراز با عنوان آموزش مصرف بهینه آب با ریاضی و رتبه سوم به اثر زینب فرهانی از اهوازبا عنوان كشف گورستان هفت هزار ساله در بهبهان /دروازه جدیدی برای مطالعه تاریخ خوزستان تعلق گرفت.
داوران در این بخش اثر حسن اكبری از زنجان را با عنوان یك شناسنامه برای دونفر قابل تقدیر دانست.
** مصاحبه
رتبه نخست در این بخش به اثر نادره وائلی زاده از اهواز با عنوان استاد كالج لندن: مدیریت آب كشور اسیر تفكر سازه ای/رودهای كشور در اسارت سدها و رتبه دوم به اثر فرزاد نویدی از سنندج باعنوان تلاش های خاموش دولت تدبیر وامید برای توسعه روستاهای كردستان تعلق گرفت.
در این بخش هیات داوران اثری را برای رتبه سوم معرفی نكرد.
** یادداشت
رتبه نخست به اثر سید فاطمه سجادی از ارومیه با عنوان میراث نامطلوب ما برای آیندگان ، رتبه دوم به اثر یحیی معماری از تهران با عنوان 'خدمت' كلید واژه طلایی این روزها و رتبه سوم به اثر سید حسین قدسی از بجنورد با عنوان فرصت طلایی تركمنستان برای ترانزیت گاز از ایران تعلق گرفت.
هیات داوران در این بخش اثر آقای محمد عزیزی راد از تبریز را با عنوان خاموشی چراغ كتابفروشی ها در تبریز، قابل تقدیر دانست.
** عكس
در این بخش هیات داوران رتبه نخست را به گزارش تصویری عباس حیدری از بوشهر با عنوان بوشهر بهشت پرندگان اختصاص داد ، رتبه دوم به اثر بهمن زارع از كرمانشاه با عنوان تكاوران ارتش در نقطه صفر مرزی عراق و رتبه سوم به اثر زهرا باغبان از اصفهان با عنوان پخت 1200 كیلو سمنو تعلق گرفت.
آثار شركت كننده در این جشنواره مربوط به تولیدات سال 94 است كه در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در این جشنواره 86 نفر از مجموع خبرنگاران ، رابطین خبر و خبرنگاران آزاد استان ها شركت كردند و فرآوردهای خبری خود را در مهلت تعیین شده برای دبیرخانه جشنواره ارسال كردند.
در دومین جشنواره سالانه تولیدات خبری استان ها شركت كننده ها مجاز بودند در هر بخش تخصصی یك اثر و حداكثر در سه بخش اثر ارسال كنند كه در نتیجه پس از بررسی آثار ارائه شده ، نفرات برتر از سوی هیات داوران به عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند.
دریافت آثار از بهمن ماه سال گذشته با دادن فراخوان از سوی دبیرخانه جشنواره شروع و تا پایان همان ماه در مجموع 200 اثر واصل شد.
اولین جشنواره سالانه تولیدات خبری استان ها در سال 94 برگزار شد و با توجه به مدت برنامه ریزی و اجرای مقدمات آن ، طول دوره آن برای دریافت اثر طولانی تر از یكسال بود و در آن دوره آثار منتشره در سال 93 و سه ماهه اول سال 94 پذیرش شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
خبرنگار : ناهید صفری ** انتشار دهند: سید سعید حسینی

سرخط اخبار استان‌ها