۲۴ آذر ۱۳۹۷،‏ ۱۶:۵۶
کد خبر: 83135314
۰ نفر
روزهاي خوش آبي هرمزگان

بندرعباس - ايرنا-هفته نامه ساحل صدف در 49 مين شماره خود سرمقاله اي تحت عنوان «روزهاي خوش آبي هرمزگان» را به چاپ رسانده است.

در اين سرمقاله به قلم علي زارعي آمده است: در هفته جاري كه معاون اول رييس جمهوري و تعدادي از وزيران اقدام به افتتاح طرح هاي زيادي در هرمزگان كردند، طرح هاي آبي در صدر اخبار استان بود.
طرح هايي كه مي توانند تنش آبي استان را كمرنگ تر كند و بخشي از كمبود آب را برطرف نمايد و دسترسي به آب آشاميدني براي بندرعباسي ها سهل تر شود.
افتتاح طرح تامين آب شرب بندرعباس از سدهاي شميل و نيان، بهره برداري از طرح نوسازي 16 كيلومتري خط اول آبرساني از ميناب به بندرعباس و بهره برداري از مرحله نخست آب شيرين كن100هزار مترمكعبي بندرعباس از مهم ترين اين طرح هاست.
آن طور كه عنوان شده است با افتتاح طرح تامين آب شرب بندرعباس از سدهاي شميل و نيان، كمبود آب شرب جمعيتي بالغ بر 250 هزار نفر در بندرعباس برطرف مي شود.
همچنين جبران بخشي از كمبود آب شرب كلان شهر بندرعباس، استحصال حدود 700 ليتر در ثانيه آب از منابع آبخوان دشت شميل و نشت آب سد نيان و جلوگيري از هدر رفت آب حاصل از شبكه وير سد نيان از جمله اهداف و ضرورت هاي اجراي طرح سدهاي شميل و نيان است.
اين طرح با هزينه 250 ميليارد ريال در مدت هفت ماه اجرا شد.
طرح نوسازي 16كيلومتر خط اول آبرساني از ميناب به بندرعباس نيز با هزينه 800 ميليارد ريال توسط وزير نيرو به بهره برداري رسيد كه جلوگيري از هدر رفت آب تصفيه شده ارسالي از تصفيه خانه ميناب به بندرعباس، كاهش چشمگير نشتي آب در طول مسير و افزايش ظرفيت انتقال آب از سد و دشت شميل و نيان از جمله اهداف و ضرورت هاي اجراي اين طرح مي باشد.
مرحله نخست طرح آبشيرين كن يكصد هزار مترمكعبي بندرعباس با حضور معاون اول رييس جمهوري و وزير نيرو در بندرعباس به بهره برداري رسيد كه اين طرح با هدف توليد بخشي از آب آشاميدني مورد نياز اين شهرستان از آب خليج فارس افتتاح شد.
ظرفيت توليد آب آشاميدني اين طرح در پايان اجراي مرحله نخست، 20 هزار متر مكعب در شبانه روز معادل 230 ليتر بر ثانيه است كه با هزينه بالغ بر 2 هزار و 600 ميليارد ريال اجرا شده است و پس از اجراي مرحله نهايي، توليد آب از آبشيرين كن به 100 هزار مترمكعب در روز مي رسد.
در حال حاضر آبفاي هرمزگان با احداث 17سايت آبشيرين كن فعال با حجم سرمايه گذاري 11 هزار ميليارد ريال و حجم آب توليدي به ميزان 62هزار مترمكعب در شبانه روز در سطح شهرها و جزاير، بالاترين ميزان سرمايه گذاري و بيشترين حجم نمك زدايي در سطح كشور از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي را داراست.
در واقع با تدبير متوليان آب هرمزگان، تنش هاي آبي در استان بسيار كاهش يافت و از آن طرف هم نياز است كه در ساير حوزه ها از جمله كشاورزي و صنعت تدابيري انديشيده شود تا مديريت مصرف در اين بخش هم داشته باشيم.
7195/6048

سرخط اخبار استان‌ها