75درصد مردم فرانسه از عملكرد مكرون ناراضی هستند

تهران - ایرنا - تازه ترین نتایج یك نظرسنجی در فرانسه نشان می دهد كه سه چهارم مردم این كشور ازعملكرد «امانوئل مكرون» و كابینه وی رضایت ندارند و خواستار اقدامات بیشتر برای افزایش حقوق و درآمد خانوارها هستند.

به گزارش ایرنا رسانه های فرانسوی روز جمعه گزارش دادند، براساس این نظرسنجی كه موسسه «اودوكسا» و موسسه مشاوره ای «دنتسو» برای رادیو فرانسه و روزنامه «لوفیگارو» انجام داده و نتایج آن پنجشنبه شب منتشر شد، 75 درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجی از عملكرد مكرون ناراضی هستند.
این نظرسنجی كه جامعه آماری آن یكهزار و چهار نفر بودند در روزهای دوم و سوم ژانویه 2019 (چهارشنبه و پنجشنبه) انجام شده است.
آخرین نظرسنجی در این خصوص در آوریل 2018 ( فروردین 97) انجام شد كه در آن زمان 59 درصد از عملكرد دولت مكرون رضایت نداشتند.
در نظرسنجی اخیر، اولویت اول 54 درصد فرانسوی ها، تدابیر لازم برای افزایش قدرت خرید است. بر همین اساس كاهش میزان بیكاری كه زمانی نگرانی نخست شهروندان در فرانسه به شمار می رفت در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
این درحالی است كه به دنبال ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه، سرانجام مكرون مجبور شد كه وعده هایی در خصوص پرداخت اضافه كاری عاری از كسر مالیات و ثابت نگه داشتن قیمت برق و گاز در زمستان سال جاری میلادی به شهروندان فرانسه بدهد.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد كه حمایت از اعتراض جلیقه زردها كه بخش هایی از زندگی مردم در شهرهای بزرگ فرانسه را مختل كرده بود، نسبت به نظرسنجی های پیشین به ویژه پس از وعده های مكرون كاهش یافته است.
در این نظرسنجی 55 درصد شركت كنندگان بر این باورند كه اعتراضات باید ادامه پیدا كند، در حالی كه این میزان در نظرسنجی 11 دسامبر (20 آذرماه) و 22 نوامبر (یكم آذرماه) و چند روز پس از آغاز اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به ترتیب 54 و 66 درصد بود.
جنبش جلیقه زردهای فرانسه كه هدف اولیه آن اعتراض به افزایش مالیات سوخت بود، گسترش یافت و خشم مردم فرانسه از سیاست های اقتصادی مكرون را برانگیخت.
فرانسه با جمعیتی ۶۷ میلیون و 120 هزار نفر، پس از آلمان پرجمعیت ترین كشور اروپایی در اتحادیه اروپاست.
شبس**9363**1613

سرخط اخبار جهان