تخصيص بسته‌هاي حمايتي بين‌المللي براي تجاري‌سازي دانش‌بنيان‌ها

تهران- ايرنا- معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: اين صندوق در راستاي حمايت‌هاي توانمندسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان براي تشويق تجاري‌سازي دستاوردهاي خود، بسته‌هاي حمايتي متنوع داخلي و بين‌المللي در نظر گرفته است.

سياوش ملكي فر روز يكشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند از بسته‌هاي حمايتي مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهاي تخصصي، محصولي و بين‌المللي بهره‌مند شوند.
وي بيان كرد: ميزان حمايت مالي صندوق نوآوري و شكوفايي براي مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهاي تخصصي 70 درصد هزينه‌ها تا سقف 20 ميليون تومان براي هر استاندارد- مجوز و براي مشاوره و اخذ استانداردهاي صادراتي 50 درصد هزينه‌ها تا سقف 100 ميليون تومان براي هر استاندارد- مجوز است.
ملكي فر اظهار كرد: سهم حمايتي صندوق، پس از دريافت و بررسي مدارك شركت دانش‌بنيان توسط كارشناسان دفتر توانمندسازي صندوق نوآوري و شكوفايي پرداخت مي‌شود، تمامي حمايت‌ها و مبالغ پرداختي مشروط به اخذ استاندارد توسط شركت دانش‌بنيان تا پايان سال 1398 است.
وي افزود: در فهرست استانداردهاي مورد حمايت سال 98، يازده استاندارد - مجوز براي بخش تخصصي از جمله GMP،HACCP، ISO22000، ISO17034، GLP، ISO14127، ISO27001، ISO9999، GDPR حلال، كاليبراسيون تجهيزات پيشرفته از طريق مراجع بين‌المللي در نظر گرفته شده است.
ملكي فر ادامه داد: همچنين در فهرست استانداردهاي صادراتي نيز دو استاندارد GOST، CE در نظر گرفته شده است.
وي با تأكيد بر اينكه ايده‌آل صندوق نوآوري و شكوفايي اين است كه شركت‌هاي دانش‌بنيان روزبه‌روز گسترش يابند و بر تعدادشان به لحاظ كميت و كيفيت محصولات افزوده شود، گفت: در نظر داريم با حمايت‌هاي خود بازار محصولات اين شركت‌ها گسترش يافته و به هدف موردنظر برسند.
علمي**9340** 1055

سرخط اخبار علم و آموزش