آزمون استخدامی برخی دستگاه های وابسته به نهاد ریاست جمهوری

تهران - ایرنا - تعدادی از نهادهای علمی- تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در نظر دارند با توجه به مجوزهای استخدامی دریافت شده، به صورت قراردادی، آزمون استخدامی برگزار كنند.

به گزارش روز چهارشنبه سازمان سنجش آموزش كشور، ثبت‌نام این آزمون از 5 خردادماه جاری از طریق سامانه این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.
داوطلبان باید مدرك تحصیلی دانشگاهی لیسانس و بالاتر داشته باشند. همچنین شماره شناسایی مندرج در كارت شناسایی و كد ملی برای ورود به سیستم ثبت نام، مدرك معلولیت از سازمان بهزیستی برای داوطلبین واجد شرایط معلولیت، پرداخت وجه ثبت نام و تكمیل فرم ثبت نام اینترنتی از دیگر شرایط اعلام شده برای پذیرش در این آزمون است.

**زمان برگزاری آزمون
ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان واجد شرایط نسبت به پرداخت مبلغ 75 هزار تومان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام كنند.
كارت شركت در آزمون از روز سه‌شنبه 28 خرداماه آغاز و آزمون استخدامی 31 خرداماه برگزار می شود.
مكان و محل برگزاری آزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.
انتخاب داوطلبان جهت سیر مراحل استخدام، كسب حدنصاب لازم در آزمون كتبی به عنوان شرط لازم (و نه كافی) در آزمون بوده و براساس ترتیب نمرات مكتسبه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق این شرایط است: پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفكیك حیطه‌های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون معادل 50 درصد، بالاترین نمره مكتسبه در آزمون با ارزش وزنی 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی، محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب از سایر مراحل تبدیل وضعیت حذف می شوند.
معرفی افراد دارای حد نصاب برای سایر مراحل استخدامی در سقف چند برابر ظرفیت براساس نمره كل آنان با وزن 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی نمرات این افراد انجام خواهد شد.
كسب حد نصاب نمره علمی در آزمون كتبی، هیچگونه حق تبدیل وضعیت برای داوطلبان ایجاد نمی كند.
همچنین پس از برگزاری مصاحبه و سایر مراحل استخدامی براساس آئین نامه استخدامی و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، انتخاب نفرات اصلی پذیرفته شده بر اساس مجموع نمره كل نهایی داوطلبان با وزن 50 درصد برای آزمون كتبی(عمومی و تخصصی) و 50 درصد برای مصاحبه و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه­های قانونی صورت می پذیرد.

**گروه ها و مواد آزمون:
به هر یك از داوطلبان، یك دفترچه سوال عمومی (دفترچه شماره 1) و یك دفترچه سوال تخصصی (دفترچه شماره 2) تحویل می‌شود كه مواد آزمون آنها در سایت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شده است.
تمام دروس آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهار گزینه‌ای بوده و ضریب آزمون عمومی (1) و ضریب آزمون تخصصی (2) خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموز كشور، به ازای هر سوال غلط، نمره منفی در نظر گرفته می شود.
دانام**9492**1601**

سرخط اخبار علم و آموزش