اهم اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان در یک نگاه

تهران -ایرنا- مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به تشریح اهم فعالیت‌های انجام شده این صندوق برای بازنشستگان پرداخت و از افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به عنوان مهم‌ترین اقدامات این صندوق نام برد.

پرسش‌های مختلف و متعددی از سوی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در فضای مجازی و در حوزه‌های مختلف درمورد عملکرد این صندوق مطرح می‌شود، از این رو اکبر شیرمحمدی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به این سوالات پاسخ داده است.

افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۲.۵ میلیون تومان

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ همانند شاغلان، بر اساس مصوبه هیات وزیران به میزان ۲۵ درصد و حداکثر تا ۲.۵ میلیون تومان، افزایش یافته است.

احکام یک گروه پیش از سال ۹۶

شیرمحمدی در خصوص احکام یک گروه پیش از سال ۹۶ و چرا برای تعداد زیادی این احکام صادر نشده، افزود: احکام یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های پیش‌بینی شده بر حسب مدرک تحصیلی که قابل شناسایی در سیستم احکام بوده اند، صادر شده و مواردی که با توجه به گروه شغلی درج شده در سیستم احکام بیش از یک گروه استحقاقی باشد، مستلزم ارایه گروه های تشویقی برای شناسایی آن و تفکیک گروه استحقاقی به منظور بررسی اعمال گروه بالاتر است که در حال انجام است. همچنین یادآور می شود که تا ۱۴تیرماه ۱۴۰۰ برای بیش از «یک میلیون و ۱۷هزار نفر» از افراد مشمول این قانون حکم مربوطه صادر شده است.

به گزارش ایرنا، در خصوص  «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۹۶»، با توجه به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «همه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی ۲۰گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخش‌نامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه/طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد».

در خصوص  «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۹۶»، با توجه به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «همه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی ۲۰گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخش‌نامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه/طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد».

دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخش‌نامه‌های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ و شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ براساس جدول زیر است:

سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از ۱۳۷۰ تا پایان ۱۳۸۷) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول، منظور شده است.

اهم اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان در یک نگاه

چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره ۱۹۲۶ – ۱۹۲۷ مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ و اصلاحیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری لغو شده است، بخش‌نامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ۲۰ و طبقه شغلی قابل اعمال ۱۶ بوده و اگر افراد در این نوع گروه/طبقه شغلی قرار داشته باشند، ارتقای یک گروه/طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخودار شده اند، همچنان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره‌مند هستند.

هفتم؛ با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه/طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال ۱۳۹۶ تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه/طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب)  انطباق نداشتن مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذی‌ربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛  برای اصلاح نکات بند (۷) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:

الف) چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می‌شود.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذی‌ربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

احکام ایثارگران

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در مورد احکام ایثارگری نیز گفت : احکام ایثارگری بر حسب مدارک و مستندات دریافتی از سایت صندوق و تطبیق با جدول امتیاز مربوطه توسط سیستم احکام صادر می شود.

شیر محمدی افزود: مواردی که نیازمند بررسی توسط کارشناس واحد اجرایی باشد نیز به سیستم منتقل و پس از بررسی لازم، احکام اصلاحی صادر می شود، در حال حاضر دریافت اطلاعات ایثارگری رزمندگان در حال انجام است و در پایان هر روز اطلاعات دریافتی منجر به صدور حکم یا انتقال به واحد کارشناسی جهت بررسی مجدد می شود و تا روز دوشنبه ۱۴تیرماه ۱۴۰۰ برای نزدیک به «۱۷۳هزار نفر» از مشمولان این قانون حکم ایثارگری صادر شده است و تنها ۱۷هزار نفر دارای سوابق غیرقابل محاسبه بوده یا مستندات آنها در دست بررسی است.

وی در مورد احکام مناطق جنگی را چرا اجرا نمی‌کنید؟، خاطر نشان کرد: احکام مناطق جنگی مستلزم تبیین ساز و کار اجرایی و شرایط آن توسط مراجع ذیربط است.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که، چرا همسان سازی یک گروه و ایثارگری و برخی خدمات شامل حال وظیفه بگیران نشده است؟، گفت : اعمال یک گروه بالاتر و ایثارگری درباره بازنشستگان متوفی با رعایت شرایط قانونی قابل اعمال بوده و انجام شده است.

وی در پاسخ به اینکه، چرا احکام شفاف نیست و با جزئیات کامل مثل نیروهای مسلح احکام صادر نمی شود؟، اعلام کرد: با توجه به تعدد مقررات استخدامی مشترکان صندوق و لزوم درج سوابق هویتی و خدمتی کارکنان در احکام کارگزینی و حکم برقراری حقوق بازنشستگی، مراتب در سیستم احکام صندوق درج شده و در افزایش های حقوق نیز منظور شده است و همچنین درحال حاضر گروه بازنشستگی در فیش حقوقی قابل مشاهده است.

به گزارش ایرنا، در زمینه  «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای بند (۲) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، براساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات ۶‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:

نخست؛  امتیاز ایثارگری درباره همه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آنان اجرا شده است، بر مبنای امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری سابق و بخش‌نامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛  جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:

اهم اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان در یک نگاه

سوم؛  در صورتی‌که بازنشسته از اجتماع حالت‌های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رای ۵۱۱ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنان‌چه بازنشستگان ایثارگر از جمیع حالت‌های ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (۲۲۵۰) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتی که امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد پنج درصد باشد، از ردیف ۲ جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (۶ تا ۱۰) از ردیف ۳ جدول برخوردار می‌شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (۲۲۵۰) قرار می‌گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی درباره وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل پیشتر فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری فقط مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

گفتنی است با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقبا با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.

سختی کار بازنشستگان استثنایی و وزارت بهداشت

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به اینکه، چرا سختی کار بازنشستگان استثنایی و وزارت بهداشت را اجرا نمی کنید؟، خاطر نشان کرد:  سختی کار کارکنان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی و وزارت بهداشت و سایر کارکنان، در «احکام دو سال آخر خدمت» آنان منظور شده و در محاسبه برقراری حقوق بازنشستگی این عزیزان منظور شده است.

وی همچنین در مورد همسان سازی بازنشستگان مخابرات نیز گفت: همسان سازی بازنشستگان مخابرات بر حسب مدرک تحصیلی و گروه شغلی تطبیقی با جدول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام پذیرفته و مواردی که در یک گروه تشویقی آنان در سیستم درج نشده باشد با ارایه مستندات قابل اعمال است و برای اطلاع از میزان افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان عزیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری مشاهده جدول زیر پیشنهاد می‌شود:

اهم اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان در یک نگاه

شیر محمدی همچنین در خصوص همسان سازی در وزارت بهداشت چرا انجام نشده است؟، تاکید کرد: همسان سازی وزارت بهداشت نیز مطابق سایر بازنشستگان بر اساس ۹۰ درصد میانگین گروه های شغلی همتراز با گروه های شغلی زمان اشتغال آنان انجام پذیرفته است، و اما اینکه چرا افزایش طبقه وگروه ها درحکم درج نشده یا نامفهوم و گنگ است؟، اینکه گروه شغلی بازنشستگان در حکم برقراری حقوق بازنشستگی درج می شود. همچنین در شرح احکام، اعمال یک گروه بالاتر نیز درج شده و قابل رویت است.

وی در مورد اینکه، چرا حق مدیریت و معاونت افراد داده نشده یا کمتر محاسبه شده و در احکام اطلاعات آنها وجود ندارد؟، نیز گفت: در متناسب سازی حقوق بازنشستگان درصد حق سرپرستی و مدیریت مطابق ضوابط مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به افرادی که حداقل دو سال تصدی پست سرپرستی یا مدیریت داشته باشند اعمال می شود.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص اینکه چرا برخی احکام به روز رسانی نشده است؟، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، در حال حاضر امکان مشاهده دو حکم اصلاحی حقوق بازنشستگی در پروفایل شخص بازنشسته در سایت sabasrm.ir و همچنین نرم افزار صبا فراهم شده و قابل مشاهده است.

بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته دستگاه های دولتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بیمه ای کشور پس از سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و در مقابل حدود یک میلیون نفر شاغل نیز کسور پردازی این صندوق هستند.

منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری شامل کسورات حقوقی بازنشستگان و جرایم مرتبط با آن، درآمد حاصل از سرمایه گذاری، تعهدات دولت، سایر درآمدها است. از سوی دیگر، صندوق بازنشستگی کشوری انجام تعهداتی چون پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک، همسان سازی حقوق و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، امور رفاهی و فرهنگی، بیمه تکمیلی درمان و استرداد کسور اشتباه را در قبال ذی نفعان خود به عهده دارد.

از: ناهید حاجی‌خانی

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha