همه‌گیری قرن

رشد و گسترش ویروس کرونا در جهان و سپس ورود آن به ایران و درگیر شدن بخش‌های مختلفی از شهروندان با این ویروس لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و به‌هنگام درباره آن را گسترش داده است. برهمین اساس نیز ایرنا محصولات رسانه‌ای متنوعی را برای هم‌میهنان تولید و منتشر کرده است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده