ایران به روایت سخنگوها

ایرنا در چارچوب مأموریت حرفه‌ای خود پوشش تصویری نشست‌های خبری سخنگوهای نهادهای دولتی را در دستور کار قرار داده است. 

اخبار پرونده