رهاسازی حقابه، گامی برای احیای تالاب بختگان

رهاسازی حقابه تالاب بختگان از سد درودزن، امیدها به احیای این تالاب خشکیده را زنده کرد. دریچه‌های این سد ۲۴ آبان‌ با دستور استاندار فارس و با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گشوده شد تا جریان یافتن ۵۵ میلیون متر مکعب آب، نوید احیای تالاب بختگان و کمجان را بدهد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده