شکستگی خط لوله سرخون و تکرار آلودگی نفتی

لوله انتقال نفت خوزستان به اصفهان  ۲۳ آذر در منطقه تلمبه خانه روستای گندمکار شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری برای پنجمین بار در طول دهه‌های اخیر دچار شکستگی شد؛ این حادثه منجر به ورود نفت به رودخانه سرخون و اراضی اطراف و به دنبال پخش گاز ناشی از نفت رها شده منجر به آتش سوزی در منطقه شد.
قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در مسیر خط انتقال نفت مارون به اصفهان، سال‌هاست که مردم منطقه میانکوه به ویژه شهر سرخون وروستاهای اطراف آن را با مشکلاتی روبرو کرده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده