گردشگری و میراث فرهنگی استان سمنان

بیش از یکهزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در استان سمنان شناسایی شده که حدود ٨٠٠ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده است. این استان سابقه تاریخی دیرین با داشتن آثار متعدد تاریخی و فرهنگی دارد که یکی از محورهای توسعه استان تعیین شده است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده