طوفان حاره ای شاهین از هند تا چابهار

طوفان حاره ای شاهین که از روز جمعه نهم مهر از هندوستان شروع شده در حال پیشروی به سمت چابهار است. این طوفان موجب باران، رعد و برق، باد و مواج شدن دریا، در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان شده است.

بستن پنج مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان، در هم کوبیدن ۲ فروند قایق در چابهار و مفقود شدن پنج صیاد بخشی از رویدادهای مرتبط با این طوفان است.

اخبار مرتبط با این طوفان حاره ای را در پرونده زیر دنبال کنید:

برچسب‌ها

اخبار پرونده