آیت الله قزوینی

  • درباره شیخ هاشم مدرس قزوینی

    درباره شیخ هاشم مدرس قزوینی

    دانشنامهتهران- ایرنا- شیخ هاشم مدرس قزوینی یکی از عالمان فرزانه و از شخصیت‌های تاثیرگذار در وقایع مهمی چون اعتراض به شهادت نواب صفوی و واقعه کشف حجاب رضاخانی بود. وی در طول عمر پربرکت…