جام ملت های آسیا > باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان