معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و