جنگ تحمیلی عراق علیه ایران > عملیات فرمانده کل قوا