ماه محرم > مشعل گردانی

  • دسته مشعل‌گردانی

    دسته مشعل‌گردانی

    استان‌هاقم - ایرنا - همه ساله نجفی‌های مقیم قم در شب هشتم، نهم و دهم محرم الحرام دسته طبال و مشعل‌گردانی سنتی خود را از مسجد نجفی‌های بازار عرب‌های گذر خان حرکت داده و به سمت حرم…