بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران > معاون فرهنگی بنیاد شهید