شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران > کم فروشی جایگاه های سوخت